Alapítványunk

Gyülekezetünk Karsay Sándor egykori téti lelkész, esperes majd püspök tiszteletére alapítványt hozott létre, közérdekû és közhasznú célra, az Evangélikus Egyház küldetésébõl fakadó karitatív tevékenységének elõsegítése céljából, mellyel a téti gyülekezet céljait kívánja támogatni az alapszabályban megfogalmazott 6 pont szerint:
1. Tét város kultúrális célú örökségének megóvása érdekében a mûemlék-jellegû téti Evangélikus templom fenntartási és állagmegóvási, illetve felújítási munkálatainak anyagi támogatása.
2. Elsõsorban a téti Evangélikus ifjúság erkölcsi, lelki, szellemi fejlõdése érdekében nevelési, oktatási tevékenység végzése ismeretterjesztõ elõadások szervezésével és tartásával, énekkar szervezése és mûködtetése útján.
3. A téti és Tét környéki Evangélikus ifjúság nyári táboroztatásának megszervezése, anyagi támogatása.
4. Idõs, rászoruló egyházközségi tagok anyagi támogatása, gondozása.
5. A nehéz szociális helyzetben lévõ, elsõsorban az Evangélikus egyházközösséghez tartozó családok támogatása.
6. Az Evangélikus temetõ fenntartásának támogatása.

Alapítványunkat a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 1999.december 16-án jegyezte be közhasznú szervezetként.

Kérjük támogassa Ön is alapítványukat adója 1%-ával az 18538706-1-08 adószámra történõ felajánlással, valamint a Téti Takarékszövetkezetnél vezetett 59800091-10012765 számú bankszámlára történõ befizetéssel (átutalással).

Kérjük segítségüket a templomfelújításhoz is. Köszönjük.