Lelkészünk

Vladika Zsófia bemutatkozója:

„Isten országa közöttetek van”

A fenti jézusi mondat az, ami elindított a lelkészi szolgálat útján, és kísér még most is. Megélni a közösséget egymással, lelkésztársakkal és gyülekezeti tagokkal egyaránt úgy, hogy közben cselekedeteink, szavaink és egész életünk a Teremtő Istenre mutat.

Pécsett születtem 1979.december 31-én.
1998-2000-ig a Semmelweis Ignác Tudományegyetem Testnevelési Főiskola hallgatója voltam, ahol elvégeztem egy kosárlabdaedzői szaktanfolyamot.

A MEVISZ Bárka pécsi csoportjával 2001. nyarán ismerkedtem meg, ahol egy táborban segítőként vettem részt. 2003-tól – 5 éven keresztül – szerveztem mozgássérülteknek és értelmileg akadályozott fiataloknak és felnőtteknek nyári táborokat, programokat.
2004-ben Baranyay Csaba bíztatására és belso elhívásomnak engedve jelentkeztem az Evangélikus Hittudományi Egyetemre, ahova felvételt nyertem.
2005-2006-ban Szélrózsa munkatársként, 2006-2010. között pedig Szélrózsa Tízek tagként, valamint munkaágvezetőként segítettem az országos ifjúsági találkozók megszervezését és lebonyolítását.

A 2008 – 2010-ig hittant tanítottam a Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnáziumban.

Hatodévemet Kecskeméten töltöttem Kis János mentorsága alatt.

2010-ben vettem át lelkész-teológus diplomámat.

2010. szeptember 1-tol 2013. augusztusáig a Kiskorösi Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze voltam. A nagy gyülekezet sokrétű szolgálatot tett lehetővé.

2013. augusztus 18-án választott meg a téti gyülekezet lelkészének.
A már megszerzett tapasztalatokat a téti gyülekezetben szeretném továbbadni és gyermekekkel, fiatal felnőttekkel és idősebbekkel egyaránt az Isten országának nagyságát közösen megélni.